اطلاعیه شماره 12

اطلاعیه شماره 12

اطلاعیه شماره 12

اطلاعیه تحویل سالن و مکان غرفه به غرف خودساز:
به اطلاع کلیه مشاركت كنندگان محترم شانزدهمین نمايشگاه بين المللي KISH ENEX می رساند:
با توجه به برنامه ریزی های انجام شده امکان ورود به سالن نمایشگاه و تحویل مکان غرف خودساز ساعت 10 صبح روز 2 شنبه 23 دی ماه سال جاری فراهم شده است.

پیام خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مرتبط

کلیدواژه خود را وارد کنید